Bezplatné ocenenie

Viac o partneroch

Richard Hošták sa narodil v Novej Dubnici a takmer celý život tu aj pracovne pôsobí. Po viacerých skúsenostiam s obchodovaním zakotvil pri realitách. Jeho doménou je výkup nehnuteľnosti v pôvodnom stave, následná rekonštrukcia a predaj prerobeného bytu. Markus Breyer sa narodil vo Viedni a v roku 2012 sa presťahoval do Bratislavy, kde v spoločnosti Microsoft Slovakia stretol svoju budúcu firemnú spoločníčku Martinu Moškovú, ktorá bola riaditeľkou služieb a predtým prešla viacerými manažérskymi pozíciami spojenými s financiami.

Všetci traja sa rozhodli rozvíjať spoločné podnikanie v Trenčianskom kraji a o tom, že sa im darí, svedčí viac ako 400 zrekonštruovaných a predaných bytov. Každý z partnerov má svoju agendu, za ktorú je zodpovedný, preto všetko funguje podľa stanoveného systému a organizácie.

Viac sa dozviete v článku BpV – jedna spoločnosť, viacero možností spolupráce.

Reálna vízia

V BpV Group má klient pod jednou strechou zabezpečený kompletný servis – výkup, rekonštrukciu, predaj alebo prenájom nehnuteľnosti, financovanie, poradenstvo i prehlásenie energií. Spoločnosť sa pozerá do budúcna a ide jej o dlhodobé ciele a rozvoj. Dokáže klientom vychádzať v ústrety, lebo si buduje kvalitné vzťahy a kontinuálne dosahovanie cieľov. BpV sa drží svojich pravidiel a zásad, z ktorých nepoľavuje ani v kritickejších situáciách.

Lokálni dodávatelia

Firma pôsobí v okolí miest Trenčín, Dubnica nad Váhom, Púchov, Nové Mesto nad Váhom. Využíva služby lokálnych spolupracovníkov, majstrov a remeselníkov. S regionálnymi dodávateľmi si buduje partnerstvá založené na vzájomnej dôvere, čo vytvára predpoklady k dlhodobej a stabilnej spolupráci.

Pracovná príležitosť

Hlavnou ideou je poskytovanie kvalitného bývania za primerané a dostupné ceny, lebo domov je dôležitý a tvorí zázemie pre pokojný a šťastný život. Spoločnosť BpV obklopuje šikovnými a ambicióznymi ľuďmi, ktorí dokážu vidieť príležitosti a riešiť vzniknuté situácie promptne a s nadhľadom. Dáva šancu aj mladým, ktorí sú odhodlaní sa učiť a majú k životu a k práci správny prístup. Pozrite si referencie na našu prácu alebo sa zoznámte s naším tímom.Napíšte nám

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.