Bezplatné ocenenie

Benefity spolupráce s BpV Group

Spoločnosť BpV poskytuje všetkým svojim spolupracovníkom zabehnuté stabilné pracovné prostredie, kontinuálne vzdelávanie a backoffice podporu.

Administratíva je na nás! Realitní makléri u nás nemusia riešiť inzerovanie nehnuteľností, zmluvy s advokátom ani prepisy na katastri nehnuteľností alebo financovanie.

Plné koncentrovanie na realitnú činnosť. Firma zabezpečí ku každej nehnuteľnosti materiály ako fotografie, videá, 3D obhliadky, zábery z dronu a podobne.

Ponúkame zaujímavé percentuálne podiely odmeňovania - bonusy pre maklérov a extra bonusy pre vedúceho tímu (senior makléra).Čo očakávame od junior realitného makléra?

Proaktívny prístup k práci z pohľadu vyhľadávania a náboru nehnuteľností.

Vyhľadávanie nehnuteľností za účelom výkupu a následnej rekonštrukcie.

Kooperácia s inými realitnými kanceláriami pri výkupe bytov v pôvodnom stave.

Predaj zrekonštruovaných bytov vo vlastníctve BpV Group.

Nábor a predaj štandardných nehnuteľností.

Zastrešenie komunikácie s klientmi - predávajúcimi i kupujúcimi.

Budovanie siete kontaktov a zbieranie referencií od spokojných klientov.Čo očakávame od senior realitného makléra?

Nábor realitných maklérov do tímu našej spoločnosti.

Aktívne a zodpovedné vedenie tímu maklérov.

Školenie junior realitných maklérov a odovzdávanie skúseností.

Reporty vedeniu o priebehu realitných obchodov.

Predaj a prenájom špecifických nehnuteľností – realitná činnosť.

Analýzy výhodnosti vykupovaných nehnuteľností určených na rekonštrukciu.

Ak máte záujem o prácu v našej spoločnosti, kontaktujte nás emailom na adresu martina.moskova@bpv.sk

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.