Bezplatné ocenenie

Vplyv inflácie na realitný trh

Inflácia ovplyvňuje celú ekonomiku, nárast cien, mzdy aj ceny potravín, palív, služieb. Jej dosahy cítiť aj na realitnom trhu, kde dochádza k viacerým zmenám správania a uvažovania.

Infláciou sa intenzívne zaoberá aj Národná banka Slovenska (NBS). Podľa ekonomického inštitútu ministerstva financií sa Slovensko a aj celá eurozóna  zrejme vyhnú recesii, klesať by nemali ani mzdy, ceny energií sú zastropované, výraznejšie zdraženie sa očakáva v segmente potravín, tovarov a služieb.  Ako sa táto situácia dotkne realitného trhu? „Realitný trh bol ovplyvnený najmä zvyšujúcimi úrokmi, ktoré je typickým opatrením pri zvyšujúcej sa inflácii z pohľadu menovej politiky, aby sa neroztvárali nožnice medzi dlhom a zvyšovaním cien. Laicky povedané, že dlžník pri inflácii získava. Inflácia znamená rast cien a človek si teda môže zo svojej výplaty dovoliť menej. Ak by boli úrokové sadzby na nízkej úrovni, tak by sa mohlo neúmerne viac a viac požičiavať a rast cien by sa nezabrzdil. Zvyšovanie úrokov je nástroj, aby sa znižoval nárast cien,“ vysvetlila finančná poradkyňa Martina Mošková zo spoločnosti BpV. 

Momentálna situácia viacerých ku kúpe nehnuteľnosti motivuje. Ten kto čakal na zníženie úrokových sadzieb alebo na výraznejší pokles cien vidí, že úrokové sadzby v najbližšej dobe dole nepôjdu a čo sa týka cien nehnuteľností, tie väčšinou klesajú ceny len tých menej atraktívnych v horších lokalitách. Cena kvalitných nehnuteľností klesla len nepatrne, v niektorých regiónoch dokonca vôbec. Ľudia, ktorí majú voľné prostriedky na účte, radšej kúpili nehnuteľnosť. Kúpiť investičný byt určený na ďalší prenájom iba z úverov sa v dnešnej  dobe finančne neoplatí. 

Kto však potrebuje bývať, nemal  by voliť vyčkávaciu taktiku. Zvýšené úroky totiž znamenajú vyššiu splátku. Keď sa k tomu pripočítajú vyššie náklady na energie, je to spolu značná časť rodinného rozpočtu. „Trend zvyšovania úrokových sadzieb sa podľa môjho názoru nekončí. Aj keď sa  nebude určite taký šokový ako minulý rok. Pokiaľ klienti hľadajú bývanie, je dobré si nechať schváliť hypotéku čím skôr. Existujú stále produkty na trhu, ktoré mu zaistia úrokovú sadzbu na niekoľko mesiacov bez toho, aby si dnes kupoval nehnuteľnosť. Taktiež je dobré sa pozrieť aj na iné možnosti, ktorá znamenajú viac byrokracie a dlhší schvaľovací proces, ale klient dokáže stále získať úver za 1% na celú dobu financovania (úvery od ŠFRB),“ odporúča odborníčka s tým, že vždy si treba dať dohromady celkový cash-flow, vytvárať si rezervy, poistiť si úver a nejakú časť investovať, aby ľudí neprekvapili nepredvídané udalosti v budúcnosti.

Autor: Team BpV, NBS

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.