Bezplatné ocenenie

Konateľka našej spoločnosti Martina Mošková bola pozvaná ako hostka do diskusie na realitnej konferencii Združenia realitných kancelárií Slovenska (ZRKS) v Bojniciach. Spolu s ďalšími dvoma zástupcami iných realitných kancelárií predstavili svoj spôsob fungovania na realitnom trhu a odpovedali aj na otázky z publika. 

Téma znela: Ako robiť reality inak. V moderovanej diskusii Martina Mošková ako prvá objasnila fungovanie realitnej kancelárie Bývanie pre vás (BpV), ktorá je iná tým, že vykupuje byty v pôvodnom stave, rekonštruuje ich podľa predstáv budúcich majiteľov a po dokončení ich predáva dohodnutým kupujúcim. „Predávame normálne byty, moderne, kvalitne a vkusne zrekonštruované, za normálne ceny. Máme vybudovaný systém, kde má každý zodpovednosť za svoju časť, či už výkup, rekonštrukciu, financovanie alebo prevod nehnuteľnosti,“ vysvetlila prítomným M. Mošková. Následne dostala aj otázky z publika, ktoré sa týkali práce s klientom, inzerovania bytov, cien a aj zdaňovania zisku. Zdôraznila, že pri takomto type realitnej činnosti je dôležitá práca s klientom, ktorému musia podrobne predstaviť systém práce. Preto ho hneď v úvode zoberú na obhliadky rôznych bytov, v rôznych štádiách rekonštrukcie, aby si vedel predstaviť ako pracujú. Potom má klient vyššiu dôveru, chápe vzájomnú spoluprácu a vie sa na realitnú kanceláriu spoľahnúť. „Ak niekto niekedy rekonštruoval nehnuteľnosť, vie čo to obnáša. Návrh, zháňanie robotníkov na každú činnosť, čakanie na materiál, predlžovanie lehôt, zosúlaďovanie procesov... My sme zohratí, vieme byt zrekonštruovať v priebehu troch týždňov a tým ušetríme kupujúcemu veľa starostí a času. Klient tak býva v novom oveľa skôr ako keby si nehnuteľnosť prerábal sám,“ ozrejmila hlavný dôvod, prečo sa na nich klienti obracajú, aj keď si môžu rekonštrukciu zastrešiť po vlastnej linke. Záujem o túto tému bol v realitnom publiku značný, mnohým sa však zdalo takéto podnikanie riskantné vzhľadom na aktuálny rast cien materiálov a práce. „Áno, ceny išli hore, ale my máme zazmluvnených viacero partií odborníkov na rekonštrukcie, s ktorými dlhodobo spolupracujeme, a preto sa nám darí skĺbiť vyššie ceny a tento systém realitnej činnosti,“ dodala konateľka BpV.

Po Martine Moškovej dostala v diskusii slovo Alexandra Novák, prezidentka ZRKS a konateľka bratislavskej realitnej kancelárie LIVIANTE, ktorá hovorila o budovaní siete klientov a referencií na Google, ktorá jej prináša nových klientov. Vystúpil aj Radovan Pavlík z trenčianskej spoločnosti RADO Reality, ktorý rozbehol RentHub – priamo od majiteľov bytov si prenajíma nehnuteľnosti, spravuje ich a realizuje ich prenájom ďalším nájomcom. 

Po ukončení oficiálnej diskusie, rozhovory pokračovali aj v súkromných debatách. Približne 50 realitných odborníkov si na konferencii v Bojniciach vymieňalo skúsenosti, či už zo svojho podnikania alebo z praxe. Ďalšie prednášky sa týkali marketingu, analýzy realitného trhu a plnenia legislatívnych povinností pri overovaní klienta. Práca realitných maklérov je totiž dynamická, okolnosti sa menia a je nevyhnutné sledovať trendy a vzdelávať sa. „Som rada, že som sa zúčastnila tohto podujatia, mohla som spoznať majiteľov realitných kancelárií z viacerých regiónov a dozvedieť sa viac o ich aktuálnej situácii a práci,“ dodala na záver M. Mošková a poďakovala za pozvanie. 

Viac o konferencii Združenia realitných kancelárií Slovenska sa môžete dozvedieť na stránke ZRKS.

Autor: Team BpV

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.