Bezplatné ocenenie
Najnovšie trendy v kúpeľniach

Najnovšie trendy v kúpeľniach

93x 12.09.2023

Najnovšie trendy v kúpeľniach Najmenšia miestnosť v byte, ktorá si však pri zariaďovaní alebo rekonštrukcii zaslúži veľkú pozornosť – kúpeľňa. Mať doma funkčnú a zároveň estetickú kúpeľňu je výzvou. Vybrať si z množstva materiálov, dekorov ...

Čítať ďalej

Finančná poradkyňa: Najprv si preverte výšku úveru, potom vyberajte nehnuteľnosť

Finančná poradkyňa: Najprv si preverte výšku úveru, potom vyberajte nehnuteľnosť

143x 15.08.2023

Financial advisor: First check the amount of the loan, then choose the property Kritériá poskytovania hypotekárnych úverov sa často menia. Zvyšovanie úrokových sadzieb, nové pravidlá vydané Národnou bankou Slovenska pre ľudí nad 40 rokov, akceptovanie príjmu z podnikania alebo ...

Čítať ďalej

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.